Materialteknik

Materialtekniskt stöd i samband med nykonstruktion, ändringar i en produktionsprocess och vid produktionsproblem eller reklamationer.


Värmebehandling

Obehandlat stål

Utgångsstruktur

Struktur

925 °C

Härdfel

Dålig kylning

Härdat stål

Godkänd härdning

Primär ferrit

Låg temperatur

Processutveckling

Kapning

Provberedning

Induktor

Verktyg

Härdskikt

Härdskikt

Defekter

Defekter

Ytsprickor

Ytsprickor

Produktutveckling

Materialteknisk produktutveckling med mål att förbättra en produkt eller komponent. En förstudie är viktig att utföra innan ett förslag med offert kan presenteras. En förutsättning för genomförande av ett projekt är att gemensamt bestämma realistiska mål med kunden.

Problemlösning

Metreal använder statistiska metoder för utvärdering i kombination med materialteknisk kunskap. Huvudaktiviteterna delas upp i olika analyser eller steg.


← Eventuell omstart ←