Övrig Service

Alla uppdrag genomförs enligt överenskommelse om kostnad per timme eller en totalkostnad. Innan ett uppdrag genomförs utfärdas en offert som båda parter skall godkänna.


Arbetsuppgifter

· Materialteknisk rådgivning

Materialval och värmebehandling

· Materialtekniska instruktioner

Hjälp i samband med uppstart av nya processer

· Reklamationer

Härledning av orsak och verkan

· Rådgivning vid undersökningar

Rådgivning till personal som utför undersökningar

· Rådgivning vid produktutveckling

Produktutvecklingsplanering


Kristalltillväxt