Uppdrag

Alla uppdrag genomförs enligt överenskommelse om kostnad per timme eller en totalkostnad. Innan ett uppdrag genomförs utfärdas en offert som båda parter skall godkänna innan något arbete utförs.


Materialteknisk service

Stångstål

Stålval

Karbider

Materialegenskaper

Strukturfel

Värmebehandlingsfel

Utmattning

Haverier

Magnetpulverprovning

Oförstörande provning

Utbildning av personal

Ultraljudsprovning

Ultraljudsprovning

Värmebehandling Ipsen

Värmebehandling

Magnetpulverprovning

Magnetpulverprovning

Hårdhetsprovning

Materiallära

 Induktionshärdning Alfing

Induktionshärdning

Auditering av processer

Företaget utför auditering av materialtekniska processer. Vid auditeringen uppmärksammas svagheter som kan medföra produktions- och kvalitetsproblem. Vid auditeringen är huvudmålet att förbättra och utveckla processerna.

Kvalitetsauditering

Metreal utför auditering av kvalitetssystem. Huvudinriktningen är att undersöka materialtekniska processer. Vid genomgången jämförs utfallet med företagets eget system och aktuella standader.