Utbildning

Utbildningen anpassas till kundens processer, produkter och behov. Utbildningen styrs även av aktuell kunskapsnivå för deltagande operatörer, produktionstekniker, produktionsledare och konstruktörer.


Magnetpulverprovning

Vid provning med magnetpulver finns två nivåer som är anpassade efter svensk och europeisk standard. Utveckling av utbildningen baseras på mångårig erfarenhet från produktionsanläggningar och utbildning av operatörer. Utbildning i Nivå 1 skall utföras före Nivå 2 utbildningen.

Magnetpulverprovning Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3
1 Teori och praktiska övningar
2 Teoretiskt prov
3 Praktiskt prov
4 Certifiering

Magnetpulverprovning


Induktionshärdning

Utbildning i induktionshärdning finns två nivåer som är baserade på lång erfarenhet från utveckling av induktionshärdningsprocesser och kvalitetsarbete med induktionshärdning. De olika nivåerna har utvecklats under lång tid i samband med utbildning av operatörer. Utbildning i Nivå 1 skall utföras före Nivå 2 utbildningen.

Induktionshärdning Nivå 1, Nivå 2
1 Teori och praktiska övningar
2 Teoretiskt prov
3 Praktiskt prov
4 Certifiering

Härdskikt kugghjul


Materiallära

Kurser i materiallära anpassas alltid efter kundens behov och krav. Ämnet materiallära är så brett att utbildningen koncentreras inom de områden som kunden har önskemål att få fördjupad kunskap. Normalt utförs utbildningen enligt samma struktur som övriga teknikområden.


Ultraljudprovning av punktsvetsar

Utbildningen är uppdelad i en allmän ultraljudsdel och en specifik för provning av punktsvetsar. Utbildningen är anpassad för provpersonal som sysslar med svetsade karosser eller komponenter i karossen. Vid utbildningen utförs provning av ett stort antal punktsvetsar med varierande kvalitet som är speciellt framtagna för utbildningsändamål.

Ultraljudprovning av punktsvetsar Nivå 1, Nivå 2
1 Teori och praktiska övningar
2 Teoretiskt prov
3 Praktiskt prov
4 Certifiering